• Aktuellt

2016 > 09

Vår enskilt största kostnad (20% av totala kostnader) är vår elförbrukning.
Sedan några år tillbaka har vi haft låga elpriser i Sverige. En nivå som många menar kommer att stiga.
Med anledning av detta har vi nu installerat en luftvärmepump i hus 19. 
Från och med 1 aug så kontrollmäter vi förbrukningen i hus 19 samt ett hus utan luftvärmepump. Detta för att se skillnad i elförbrukning med luftvärmepuump.
Elementen kommer att vara på i hus 19 men termostaten kommer att vara ställd för elementen på enbart 10 grader. Detta som en backup ifall driftstörningar uppstår med luftvärmepumpen.

Om utvärderingen visar att det finns en stor vinst genom lägre elförbrukning, kommer vi att överväga en investering av luftvärmepumpar till samtliga hus.

Läs hela inlägget »