• Aktuellt

2021 > 07

Kommunen kommer att gräva lite nya va-ledningar i höst. Några av de nyare husen har dåligt med vatten. De börjar på Tallstigen under vecka 31 (se gröna linjer på ovan bilder.)

 

Läs hela inlägget »