Vår stugvärd

Brf Björnrike Fjällviste har avtalat med Fjällservice AB Vemdalen att ansvara för nedanstående uppgifter:

Telefonjour
Fjällservice AB Vemdalen ska dessutom vara tillgänglig för gäster i nödsituation via telefon, vars nummer ska finnas skyltat i fönstret till receptionslokalen samt i stugpärm Stugvärden avgör i varje enskilt fall om gästen eller föreningen ska betala för jourhjälpen.

Snöskottning
Fjällservice AB Vemdalen skottar gångväg från bilparkeringsplatserna till entrédörren i de hus till vilket gäst anmält ankomst.

Lördagskontroll
Fjällservice AB Vemdalen avsynar de hus som har använts under den gångna veckan, att de är fullgott städade, samt ser till att fel och brister blir åtgärdade enligt åtgärdsrapport-finns i husen. 

Huset skall lämnas lördagar senast kl. 10.00. Har du beställd slutstädning skall huset lämnas kl 9:30. Tidigaste ankomst är från kl.15.00.

Tillsyn och reparationer
Fjällservice AB Vemdalen har av styrelsen uppdrag att utföra tillsyn av föreningens fastigheter och förebygga, reparera eller byta ut det som behövs på huset och tomten och av husets inventarier så att besöket i huset fungerar så som gästerna har rätt att förvänta sig.

Inköp och lagerhållning
Fjällservice AB Vemdalen ska köpa in och ha i lager förbrukningsmaterial och se till att gästerna inte saknar något.

Städning
Önskar du slutstädning av huset anmäler du detta i samband med din anmälan av ankomst. Klicka här för att komma till ankomstsidan.

Stugvärdar

Fjällservice
Jan-Olof Edström & Petra Edström


För att anmäla ankomst, klicka här

För att mejla vår stugvärd, klicka här

Jourtel. 070-313 30 57
jour@bjornrikefjallviste.se

 

Receptionshuset

Björnrike Rönnstigen 1
(hus nr 20)