Vår valberedning

I dagsläget har vi en väl fungerande styrelse, med personer från olika platser i Sverige med den gemensamma nämnaren att de är besjälade av Björnrike.
De bidrar med både engagemang, erfarenhet och kunnande. Ett arbete som både sker i Stockholm och till viss del på plats i Björnrike.
Vi är alltid intresserade av andelsägare som skulle tycka det var roligt, givande att ingå i ett styrelseuppdrag.
Kontakta gärna någon av oss i valberedningen i sådana fall.
 

Hans Östlund (sammankallande)

Jag åkte med familjen till Björnrike 1973 första gången och vi  blev omedelbart förtjusta i området.  
Vi har prövat att hyra på lite andra ställen men snabbt återkommit till ”vårt” Björnrike.
Vi hyrde i många år flera olika fina hus men köpte sedan in oss i vår BRF för ca 12 år sedan.
Och det har vi inte ångrat en sekund.

Tidigare ordförande i styrelsen men sedan 2015 sammankallande i valberedningen.

Epost: hans@bjornrikefjallviste.se
Tel:0709-82 92 02
 

Pelle Åkerberg


Jag (vi) har varit medlemmar sedan starten 1980 och alltid trivts i Björnrike med omgivningar. Våra ungdomar, nu i 50-årsåldern, är nu tillbaka i Björnrike-området med sina barn.
Björnrike har under åren varit en källa till stor glädje och vi har trivts väl i husen. Om givningarna medger ju både vår-sommar-höst och vinterrekreation. Som kuriosa kan nämnas att jag var med redan i den styrelse som verkade i början av 80-talet.
Vi har ju nu sedan flera år ett mycket bra stugvärd-par vilket bidrar till att man kan vara säker på att komma upp till en bra stuga. 

Medlem i valberedningen sedan 2015.

Epost: akerberg.ekero@telia.com 
Tel: 070-524 73 53