Årsavgift

Årsavgift 2021

Fakturor för årsavgifter skickas ut i början av januari 2021.  Swedbank Bg: 5061-9790 6100 kr/per andel. Vid frågor kontakta: Malin Malmström. Epost: malin@bjornrikefjallviste.se. Tel: 070-447 64 69