Bostadsrättsföreningen Björnrike Fjällviste

GDPR

GDPR - dataskyddsförordningens ändrade regler

Med anledning av den europeiska dataförordningen som trädde i laga kraft den 25 maj 2018 vill Brf Björnrike Fjällviste härmed informera om hur föreningen behandlar personuppgifter.
Föreningen håller medlemsbaserade register i form av medlemsförteckning samt avtal och handlingar för boendet, såsom överlåtelse, medlemskap och för part, medlem och/eller andel, specifika förhållanden och därmed personuppgiftsansvarig.
Ändamålet med registrering av eventuella personuppgifter är för att kunna genomföra aktuella uppdrag mellan boende/medlem och förening/hyresvärd. Behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningens (GDPR) regler.
Utlämnande av personuppgifter enligt ovan (och enligt avtal) kan göras till personuppgiftsbiträden såsom mäklare och finansinstitut när detta är påkallat, såsom för överlåtelse samt vidare till myndigheter och revisorer samt avtalade förvaltare av föreningens uppdrag och administration.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen
Brf Björnrike Fjällviste

Login