Giftcentralen

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet.

Vid akut förgitningstillbud, ring 112 och begär giftinformation – dygnet runt.
Vid mindre brådskande fall, ring 08-331231 – dygnet runt.
Login